Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku zimowego na 10 dni (9 noclegów) dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS(emerytura, renta).

1. Warunki uczestnictwa

2. Gwarantujemy

 

Osoba odpowiedzialna za koordynację Akcji Zima 2014 - Piotr Zawadzki, tel.: 22 826 11 68, kom.: 662 022 167, e-mail: piotr.zawadzki@zmw.pl.

Wersja XML