Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca odpadów

Marszałek Województwa Opolskiego uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) z dniem 23 stycznia 2015 roku tracą ważność decyzje wydane przed dniem 23 stycznia 2013 roku tj:

Wersja XML