Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jesienne przeglądy rowów melioracyjnych na terenie Gminy Polska Cerekiew

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew oraz Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi zapraszają mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz członków Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi na coroczny jesienny przegląd rowów celem ustalenia zakresu robót konserwacyjnych na rok 2015.

Termin przeglądów w poszczególnych miejscowościach:
1. Polska Cerekiew  18.11. 2014r. godz. 9.00
2. Ciężkowice            18.11. 2014r. godz. 10.00
3. Jaborowice            18.11. 2014r. godz. 11.00
4. Ligota Mała            18.11. 2014r. godz. 11.30
5. Połowa                   18.11. 2014r. godz. 12.00
6. Witosławice           19.11. 2014r. godz. 9.00
7. Dzielawy                 19.11. 2014r. godz. 10.00
8. Grzędzin                 19.11. 2014r. godz. 11.00
9. Zakrzów                  19.11. 2014r. godz. 12.00
10. Wronin                  20.11. 2014r. godz. 9.00
11. Łaniec                   20.11. 2014r. godz. 10.00
12. Mierzęcin              20.11. 2014r. godz. 11.00
13. Koza                      20.11. 2014r. godz. 11.30

Zbiórka Komisji oraz osób zainteresowanych przed posesją sołtysa w w/w sołectwach .


Wójt Gminy Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej
w Polskiej Cerekwi
Krystyna Helbin Zygfryd Bochenek

Wersja XML