Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatny internet dla seniorów

Trwa nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie "Cyfrowy debiut 50+". Uczestnikami projektu mogą zostać osoby z pokolenia 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobe w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych przez prezesa ZUS. Obecnie jest to kwota 844,45 zł.

 Brak opisu obrazka

Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym i edukacyjnym i zostanie zapewniony mu bezpłatny dostęp do internetu. Ponadto w kilku świetlicach na terenie gminy utworzone zostaną tzw. "Wiejskie Centra Integracji Cyfrowej", gdzie organizowane będą szkolenia dla osób z pokolenia 50+.

Osobą uprawnioną do udzieania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie rekrutacji, jak i całego projektu jest Piotr Kanzy z urzędu gminy, tel 77 480 14 76. Zapraszamy osoby po 50 roku życia posiadające dochód mniejszy niż 844,45 zł do wzięcia udziału w projekcie. Uwaga, liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na www.cyfrowydebiut50.pl

Wersja XML