Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na publiczną dyskusję

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad Zintegrowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zapraszamy mieszkańców gminy na dyskusję publiczną, która odbędzie się w dniu 16.07.2015r. (czwartek) w godz. 16:00–17:00 w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4, sala nr 3.

Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego został wyłożony do publicznego wglądu i jest dostępny na stronie internetowej urzędu www.polskacerekiew.pl w aktualnościach bieżących.

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

Brak opisu obrazka

Wersja XML