Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koza

Sołtys Damian Malcharek
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2020) 63
Powierzchnia 165 ha

 

Koza, jedna z młodszych wsi należących do gminy Polska Cerekiew, powstała w okresie późnofeudalnym w latach 1738-1845, jako kolonia robotniczo-chłopska, wydzielona z gruntów wsi Wronin. Pierwotna nazwa to Heinrichsdorf. Cechą charakterystyczną takich kolonii było równomierne rozplanowanie zagród, w pewnych odległościach od siebie, po jednej stronie drogi. Lukę między gospodarstwami wypełniały pola uprawne.

Znajduje się tam kapliczka wybudowana pod koniec XIX wieku. Mieszkańcy w wolnych chwilach mogą korzystać tam z świetlicy wiejskiej znajdującej się w centrum wsi.
 
 

 

Wersja XML