Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mierzęcin

Sołtys Andrzej Zakrzowski
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2020) 50
Powierzchnia 84 ha

 

Mierzęcin - jedna z młodszych wsi należących do gminy Polska Cerekiew, powstała w okresie późnofeudalnym w latach 1738-1845, jako kolonia robotniczo-chłopska. Pierwotna nazwa to Mierzenzin. Cechą charakterystyczną takich kolonii było równomierne rozplanowanie zagród, w pewnych odległościach od siebie, po jednej stronie drogi. Lukę między gospodarstwami wypełniały pola uprawne. Miejscowość poowstała na terenie gruntów wsi Wronin.

Mieszkańcy w wolnych chwilach mogą korzystać z świetlicy wiejskiej znajdującej się na początku wsi.
 

 

Wersja XML