Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Połowa

Sołtys Renata Smykała
Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2020) 47
Powierzchnia 95 ha

 

Połowa - jedna z młodszych wsi należących do gminy Polska Cerekiew, powstała w okresie późnofeudalnym w latach 1738-1845, jako kolonia robotniczo-chłopska. Pierwotna nazwa to Puhlau. Cechą charakterystyczną takich kolonii było równomierne rozplanowanie zagród, w pewnych odległościach od siebie, po jednej stronie drogi. Lukę między gospodarstwami wypełniały pola uprawne. Miejscowość powstałą na terenie gruntów wydzielonych z Zakrzowa.

Mieszkańcy wioski, z myślą o najmłodszych, utworzyli dla nich plac zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej, dzięki czemu umożliwili immiłe spędzanie wolnego czasu we wsi.
 

 

Wersja XML