Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe_urzad.jpeg


Urząd Gminy
w Polskiej Cerekwi
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew
tel: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89


Zobacz również:
Numery telefonów w Urzędzie
Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu:
  • w poniedziałki od godz. 7.30 do godz.16.00

  • od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30

  • w piątki od godz. 7.30 do godz. 15.00
Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w poniedziałki od 8:00 do 12:00 w pokoju nr 5.

Wójt Gminy interesantów przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 16.30.

Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Finansowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy Urzędu.

 

Wersja XML