Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy

 

 

Piotrek.jpeg

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew - mgr inż. Piotr Kanzy

 

Do zadań wójta należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
 2. Określanie sposobu wykonania uchwał
 3. Gospodarowanie mieniem komunalnym
 4. Wykonywanie budżetu
 5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 6. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz

 

Wersja XML