Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego - zadanie obligatoryjne ( 2.1 )

Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi został stworzony przez samych pracowników .
Kodeks został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu, został również umieszczony w Informatorze Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi Nr 5 z dnia 29 listopada 2005 r. oraz na stronach internetowych Gminy Polska Cerekiew.

Pliki do pobrania:
Wersja XML