Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadanie obligatoryjne (3.1 )

W dniu 29 grudnia 2005 r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła następujące uchwały:
  1. Uchwałę nr XXV/213/2005 w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  2. Uchwałę nr XXV/214/2005 w sprawie przyjęcia "programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r."

Pliki do pobrania:
Wersja XML