Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

1.jpeg
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim
ul. Kozielska 27
47-260 Polska Cerekiew
tel. (077) 487 51 30, 487 51 38


2.jpeg Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN) jest najważniejszą i najliczniejszą organizacją Mniejszości Niemieckiej na Górnym śląsku.
Należą do niej około 330 koła terenowe (DFK) z terenów miast i gmin województwa opolskiego i okolic Lublińca.


3.jpeg Celem Towarzystwa jest wzmocnienie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckie, rozwój niemieckojęzycznego i dwujęzycznego szkolnictwa w regionie, jak również wspieranie Instytucji o charakterze społecznym, jak np. chór działający przy TSKN w Polskiej Cerekwi Praca TSKN uznanego stowarzyszenia mniejszościowego jest wspierana zarówno przez państwo niemieckie jak i polskie. Oprócz tego TSKN utrzymuje ścisłe kontakty z organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy.

Głównym celem TSKN jest rozwój współpracy z młodzieżą, aby w zapewnić w przyszłości stabilność egzystencji Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Zadanie to realizuje Frakcja Młodych, która jest zintegrowana z TSKN i gwarantuje udział młodzieży przy podejmowaniu uchwał na poziomie Zarządu. TSKN jest członkiem wielu organizacji, również Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK).
Wersja XML