Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste

Brak opisu obrazka
Towarzystwo przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste RFN Grupa inicjatywna w składzie 22 osób zarejestrowała dnia 17.09.1999 r. w Urzędzie Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu stowarzyszenie zwykłe o nazwie Towarzystwo przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste RFN".Brak opisu obrazka
Towarzystwo realizuje cel określony w Regulaminie w szczególności poprzez:
wzajemne wizyty mieszkańców współpracujących gmin, wymianę doświadczeń w zakresie samorządu gminnego, upowszechnianie osiągnięć współpracujących gmin,
wymianę młodzieży, zapoznawanie się z tradycją kulturą i obyczajami współpracujących gmin, wymianą kulturalno - sportową.

Brak opisu obrazka
Celem Towarzystwa jest inicjowanie i wspieranie organizacyjne poczynań organów gminy a w szczególności Zarządu i jego Przewodniczącego w zakresie kontynuowania współpracy z gminą partnerską Rieste w Republice Federalnej Niemiec, jak również szukanie dróg do nawiązania kontaktów z innymi gminami krajów będących członkami Unii Europejskiej lub kandydujących do jej członkostwa.

Wersja XML