Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs Bezpieczna Gmina

Brak opisu obrazka Gmina Polska Cerekiew zdobyła I miejsce w III edycji ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczna Gmina". 6 grudnia 2004 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Pani Wójt Krystyna Helbin, Przewodniczący Rady Leonard Kasper, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi Mirosław Andrejczuk i Sierżant Sztabowy Radosław Cisak odebrali nagrodę - 50 tys. zł.
 
 
 
 
 
 
Gmina Polska Cerekiew otrzymała I nagrodę za:
Nagroda wykorzystana zostanie na działania związane z poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ponadto zwycięzcy mają prawo używania tytułu "Bezpieczna Gmina", potwierdzonego dyplomem Ministra MSWiA.
Celem konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, było wyłonienie gmin, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców, stanowiących wspólnotę samorządową, oraz ich mienia.

Nadesłane na Konkurs zgłoszenia analizowane są według następujących kryteriów:
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML