Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty inwestycyjne

Brak opisu obrazka Gmina Polska Cerekiew może zaoferować inwestorom wiele atrakcyjnych terenów położonych przy głównej trasie Zgorzelec - Opole - Pszczyna, przeznaczonych pod obiekty przemysłowe przy zastosowaniu ulg podatkowych.

 Ponadto zaprasza do inwestowania w centrum wsi Polska Cerekiew na terenie byłego zakładu remontowo-budowlanego,

w którego skład wchodzi zabytkowa, barokowa Wieża Bramna, która w opracowanej koncepcji zagospodarowania tego terenu, wraz z ciągiem mieszkalno-gospodarczym, przeznaczona jest na działalność gospodarczą typu mała gastronomia - winiarnie, piwiarnie, kluby itp. oraz motel lub niewielki hotelik.

 PDFBroszura promocyjna Gminy Polska Cerekiew

 Inwestorzy mogą liczyć na następujące udogodnienia:

 • Zmniejszenie podatku od nieruchomości dla inwestorów, którzy po raz pierwszy rozpoczęli działalność gospodarczą lub powiększyli powierzchnię użytkową na prowadzenie dotychczasowej działalności (Uchwała nr II/10/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z 06.12.2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości).
 • Rozłożenie zaległości podatkowej na raty lub odroczenie płatności jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku.
 • Ciekawe propozycje inwestorów rozpatrywane są indywidualnie, dzięki czemu istnieje możliwość dostosowywania na bieżąco polityki gminy do procesów inwestycyjnych.
 • Treść tych i innych Uchwał w BIP.
W sprawach ofert należy kontaktować się z Wójtem Gminy, tel. 077 480 14 69.

Oferty inwestycyjne - spis gruntów:
Wersja XML