Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ciężkowice - 1,0367 ha

Numer ewidencyjny działki 1315
Rodzaj działki zabudowana
Powierzchnia/liczba działek 1,0367 ha
Adres ul. Polna
47-260 Ciężkowice k. Polskiej Cerekiewi
Właściciel Ludomira Sala
Dane adresowe zgłaszającego Ludomira Sala
tel.: 77/4081460
tel.: 77/4081471
e-mail:
Osoba do kontaktu Ireneusz Smal
Sytuacja prawna uregulowana
Nr KW OP1K/00023659/2
Miejsce KW Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
Zabudowania tak
Media W pełni uzbrojony
Dostęp do komunikacji Przy drodze krajowej i powiatowej
Przeznaczenie Teren z przeznaczeniem podstawowym pod usługi handlu detalicznego, gastronomii i rozrywki, kultury, obsługi ruchu turystycznego, administracji, obsługi finansowej i ubezpieczeniowej oraz ochrony ludzi i mienia
Preferencje Kultura, gastronomia i rozrywka, obsługa ruchu turystycznego
Forma sprzedaży b.d.
Cena b.d.
Wersja XML